Digit1 Community

Här hittar du information om våra medlemmar och resident som finns hos oss på Digit1. Vi kallar detta The Digit1 Community.

Bli en del av Digit1 du också!.

RESIDENTS

FÖRETAG I FOKUS: Nu Charge

Nu charge skapar ett alternativ till både de osäkra Mode 2 laddarna som följer med bilen och dagens dyrare laddboxar. Vi skapar morgondagens prisvärda laddbox för att alla ska ha råd att ställa om sitt resande, med utveckling, produktion och underleverantörer i Sverige så kan vi se till att ett lågt pris inte innebär låga miljökrav. Med en laddbox från Nu charge kan du ladda din bil snabbt, billigt och miljövänligt i ditt hem.

FÖRETAG I FOKUS: DH ANTICOUNTERFEIT

DH Anticounterfeit utvecklar och säljer ett webbaserat ärendehanteringssystem till globala företag för att motverka varumärkesintrång och piratkopiering. Bolaget har flertalet välkända kunder inom bland annat bil-, mode-, dryckes- och elekronikindustrin.

FÖRETAG I FOKUS: FUTUFARM

Med modern foodtech teknik och smarta lösningar utvecklar FutuFarm lösningar för stadsodling i Norden med målet att foodtech ska bidra till fler stadodlingar och ett mer hållbart samhälle.


MEDLEMMAR

FÖRETAG I FOKUS: DigiStrategi

DigiStrategi hjälper företag och organisationer med drift och support av lösningar och tjänster samt rådgivning och projektledning i frågor kring IT.

Med stor erfarenhet från kravställning, upphandling, leverantörsstyrning samt projektledning kan DigiStrategi med mycket gott resultat möta olika intressenters önskemål och behov på alla nivåer.FÖRETAG I FOKUS: InnoMind AB

InnoMind AB har mångårig erfarenhet av systemutveckling, processutveckling och projektledning. Kunderna har historiskt sett funnits främst inom finans- och säkerhetssektorn men de hittas även i många andra vertikaler.

Uppdragens karaktär varierar men består ofta av systemering, programmering, automatisering samt due diligence-arbeten inför investeringar och uppköpFÖRETAG I FOKUS: EMC Energi- och MiljöCentrum

EMC vill göra det enkelt för företag att göra hållbättre affärer som ger nöjda intressenter i alla led. Helt enkelt för att hållbättre affärer är mer lönsamma affärer. EMC tror på kraften att genom framgångsrika affärer skapa en positiv samhällsutveckling. Helt enkelt för att bra affärer löser verkliga behov och utmaningar. Med breda nätverk, senaste kunskapen och enkla verktyg skapar EMC förutsättningar för en hållbättre affärsutveckling som engagerar.

FÖRETAG I FOKUS: Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta en verksamhet tillsammans med andra. Vi är ett av totalt 25 kontor som finns runt om i Sverige som erbjuder rådgivning, information och affärsutveckling för nya och befintliga företag. Med stöd från Tillväxtverket och Region Halland arbetar vi tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners för att främja det kooperativa företagandet i länet och ett entreprenörskap som möter samhällsutmaningar av olika slag.